سالن های اختصاصی

۴ سالن با ظرفیت ۱۴ الی ۲۰ نفر در رستوران برای مهمانان جهت برگزاری مراسمات خصوصی ایجاد گردیده  که کلیه این فضاها معماری و مبلمان متفاوت با دیگر سالن ها داشته و مجهز به سیستم صوتی و تصویری بوده و برای مجالس خانوادگی ، جلسات کاری و مراسمات اداری پیشنهاد می گردند.