آلاچیق

در باغ ایرانی ، آلاچیق ها جانمایی گردیده و مهمانان امکان استفاده از خدمات مجموعه در این فضاهای نیمه خصوصی را دارند. ظرفیت آلاچیق ها ۶ و ۱۸ نفره بوده و کلیه آلاچیق ها مجهز به مبلمان ، سیستم صوتی ، سیستم گرمایش و سرمایش می باشند. چیدمان آلاچیق ها به گونه ای بوده که دید کامل به باغ ایرانی برای مهمانان فراهم شده است.